Denumirea localităţii Imprimare

Etimologia denumirii oraşului Turda este destul de nuanţată. Se întâlnesc pentru aceeasi localitate denumiri latineşti, germane şi maghiare:

  • în germană Thorenburg, Tohrenburg, Thorenburg, Tooren, Thoren, Thorda, Torda,
  • în maghiară Torda,
  • în latină Potaissa

În privinţa originii numelui localităţii Turda, atestată documentar în 1202-1203, există mai multe ipoteze.

 

Una din acestea susţine că ar fi de origine dacică (Tur + dava = Turdava), nume care, în primele trei secole ale erei noastre ar fi devenit: Turdava > Turda(v)a > Turdaa > Turda.

 

Altă sursă susţine că provine din numele străvechi maghiar Turda, iar acesta din cuvântul turcesc turdi (= a dăinuit).

 

Ultima actualizare în Joi, 02 Decembrie 2010 17:21